منطق درس پنجم

حجم فایل : 455.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا منطق
درس پنجم «چارچوب»
دانش آموز عزیز:
همان طور که قبلاً گفتیم مباحث علم منطق در تشریح دو عملکرد «تعریف» و «استدلال» است. شما در دروس قبلی با مسائلی آشنا شدید که برای انجام یک تعریف درست ضروری به نظرمی رسد. لذا در این درس با کاربرد آن مسائل برای انجام یک تعریف درست آشنا می شوید و اقسام تعریف را خواهید دانست.


1- در تعریف به حد فقط از مفاهیم ذاتی بهره گرفته می شود. نکات مهم 2- در تعریف به رسم علاوه بر مفاهیم ذاتی از مفاهیم عرضی نیز بهره گرفته می شود.
3- تعریف به حد قوی تر از تعریف به رسم است.
4- تعریف به تام قوی تر از تعریف به ناقص است.
5- تعریف به حد تام کامل ترین تعریف است زیرا در آن ازتمام ذاتیات بهره گرفته می شود.
6- گاهی ما یک مفهوم را تعریف نمی کنیم بلکه آنرا معنا می کنیم که در منطق به آن «شرح اسم» یا «شرح لفظ» می گویند.
مثال: وجود = هستی یا علم= آگاهی
7- بعضی مفاهیم قابل تعریف نیستند مثل: چیز یا واحد. 8- انسان به طور طبیعی از تمام این تعاریف استفاده می کند اما این به آن معنی نیست که انسان همیشه بطور دقیق از این فرمول ها استفاده می کند.
این فرمول ها به ما کمک می کند تا تعریف های منطقی تری انجام دهیم و میزان دقیق بودن تعاریف دیگران را نیز دریابیم.
پایان...